Kako na učinkovit i ekonomski isplativ način organizirati prijevoz robe?

Suprotno zbirnom prijevozu robe bio bi prijevoz pojedinačnih pošiljaka, bez obzira na veličinu same pošiljke koje se nalazi sama u teretnom prostoru vozila. Kod pojedinačnog prijevoza platitelj usluge plaća cjelokupno vozilo koje prevozi pošiljku bez obzira na to da li je kapacitet vozila u potpunosti iskorišten. Ukoliko količina pošiljaka koje je potrebno otpremiti variraju na dnevnoj bazi kao bolje rješenje prijevoza nudi se zbirni prijevoz robe.

Kao što sami naziv kaže riječ je o okrupnjavanju više manjih pošiljaka u jednu veću pošiljku koja se otprema jednim prijevoznim sredstvom sa jednom prijevoznom ispravom. Samim time zbirni prijevoz pridonosi optimalnom iskorištenju prijevoznog sredstva, a u konačnici rezultira povoljnijim cijenama prijevoza po pojedinoj pošiljci.

Koje su prednosti zbirnog prijevoza za vozare i korisnike usluge prijevoza?

Iz pogleda vozara, odnosno davatelja usluge prijevoza, zbirni prijevoz daje mogućnost optimalnog iskorištenja kapaciteta vozila kako bi vozilo ostvarilo dodatnu zaradu na prijevozu, odnosno liniji. Isto tako, zbirnim prijevozom vozar je u mogućnosti korigirati cijene svojih usluga te tako utjecati na konkurentnost na tržištu.

Iz pogleda korisnika usluge prijevoza osnovna prednost su niži troškovi prijevoza robe te redovitost isporuke.

Koja je uloga špeditera u zbirnom prijevozu robe?

Kao poveznica korisnika usluga prijevoza i vozara javljaju se špediteri koji posjeduju odgovarajuću infrastrukturu koja je neophodna za uspješno obavljanje zbirnog prijevoza. Tu infrastrukturu čine transportni centri s odgovarajućim skladišnim kapacitetima i manipulativnim sredstvima gdje se pošiljke prikupljaju, konsolidiraju, te šalju dalje prema primatelju. Svakom transportnom centru pripada određena gravitacijska zona koju pokrivaju te su umreženi sa ostalim transportnim centrima s kojima su u stalnoj vezi. Špediteri kontroliraju pošiljke tokom cijelog puta, od preuzimanja pošiljke kod pošiljatelja, okrupnjavanja pošiljke u transportnom centru pa sve do trenutka isporuke primatelju.

Organizacija izvoza zbirnih pošiljaka podrazumijeva prikupljanje više komadnih pošiljaka od različitih pošiljatelja te se kao zbirna pošiljka otprema prema transportnom centru u inozemstvo gdje se pošiljka dijeli prema primateljima te šalje na dostavu.

Prilikom uvoza pošiljaka špediter obavještava pošiljatelja da preda pošiljku određenom špediteru prema određenim uvjetima koji robu dostavlja u transportni centar gdje se nakon okrupnjavanja i formiranja zbirne pošiljke šalje u transportni centar u zemlju primatelja gdje će ju špediter preuzeti i dostaviti do primatelja poštujući pri tome carinske propise.

 

Zašto je važno da se vrijeme koje pošiljke provedu u transportnim centrima svede na minimum?

Transportni centri su dizajnirani tako da zauzimaju što manju površinu a da pri tome ispunjavaju određene zahtjeve za manipulaciju robom.  Zbog velikog broja manipulacija u transportnim centrima veća je i mogućnost oštećenja robe. Kada tome pridodamo i popunjenost koja varira na dnevnoj bazi jasno je da se želi da se vrijeme koje pojedina pošiljka provede u transportnom centru svede na minimum.

https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz%3A629

Oznaka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*