Proces komisioniranja i njegovo vrednovanje, 3. dio

Drugim dijelom članka opisane su metode i podjele sustava kod procesa komisioniranja. Koji su načini i oprema kod procesa komisioniranja detaljnije će se prikazati ovim zadnjim, trećim dijelom članka.

NAČINI KOMISIONIRANJA

Kod komisioniranja robe prema narudžbi kupaca možemo koristi nekoliko načina komisioniranja. Tako postoji komisioniranje pomoću papira, skenera, glasovno komisioniranje itd.

Komisioniranje uz pomoć papira

Komisioniranje uz pomoć papira najstarija je metoda koja se i danas koristi u mnogim skladišnim objektima. Skladišni radnik odnosno komisioner zaprima papir na kojem se nalazi nalog odnosno narudžba kupca, te prema popisu proizvoda on izdvaja navedenu robu sa skladišnih pozicija. To je jedna od najsporijih metoda komisioniranja iz razloga jer je u proces komisioniranja u potpunosti uključen ljudski faktor. Komisioner sam bira rutu komisioniranja, te najčešće nema unaprijed određeni plan ili predviđenu rutu.

Komisioniranje uz pomoć skenera

Komisioniranje pomoću skenera jedan je od najčešćih načina komisioniranja u današnje vrijeme. Skladišni radnik odnosno komisioner komisionira uz pomoć skenera koji ga vodi između redova odnosno od pozicije do pozicije.  Na skeneru komisioner može vidjeti skladišnu poziciju na kojoj se roba nalazi, vrstu i naziv robe, količinu robe potrebnu za izuzimanje, rok upotrebe (ukoliko postoji) i ostale pojedinosti o robi ili samom kupcu odnosno nalogu. Nakon što izuzme robu prema nalogu sa skenera sa skladišne pozicije, skladišni radnik skenira bar kod pozicije i proizvoda i na taj način potvrđuje da je navedenu robu izuzeo i zaprima novu poziciju sa koje treba izuzeti iduću robu. Skener je programiran na način da komisionera vodi najkraćom rutom u cilju uštede vremena, te uvelike povećava točnost obrade samog naloga. Skener radi uz pomoć WMS sustava te je u svakom trenutku moguće pojedinačno kontrolirati svakog od komisionera u kojoj je fazi komisioniranja.

Komisioniranje uz pomoć glasovnih naredbi

Komisioniranje uz pomoć glasovnih naredbi je način komisioniranja gdje skladišni radnik odnosno komisioner sve upute i podatke vezane za robu, skladišnu poziciju, kupca i naloga dobiva putem zvučnih signala.  To je jedan od modernijih načina komisioniranja te mnogi skladišni objekti nastoje implementirati navedeni sustav u svoj proces komisioniranja. Uvođenje sustava iziskuje značajne inicijalne troškove. Prilikom komisioniranja skladišni radnik ima slobodne obje ruke što mu olakšava radnju izuzimanja skladišnih jedinica sa skladišnih pozicija.

 

OPREMA KOD PROCESA KOMISIONIRANJA

Proces komisioniranja zahtjeva određenu opremu kako bi se sami proces odvijao što brže i točnije. Vezano za transportno manipulativna sredstva, skladišni radnici koriste razne vrste viličara kako bi također povećali između ostaloga i sigurnost prilikom komisioniranja. Skladišna oprema iziskuje određena novčana sredstva, te kao takva mora biti financijski opravdana kroz određeni vremenski period što se utvrđuje i predviđa raznim projektima i analizama prilikom nabave odnosno ulaganja u potrebnu skladišnu opremu. U nastavku su opisana često korištena transportno manipulativna sredstva koja se koriste i u promatranom skladišnom objektu.

Ručni viličari

Ručni viličari upotrebljavaju se u skladištima za prijevoz paletizirane i komadne robe, pri iskrcaju kontejnera, pomorskih, željezničkih, cestovnih i zračnih prijevoznih sredstava. Ručni viličari služe za podni transport u uvjetima kada nije potrebno slaganje tereta u veće visine. Bitan dio ručnog viličara je vilica koja ulazi u otvore palete koju podiže s poda i prevozi na drugo prekrcajno mjesto. Sustav podizanja i spuštanja temelji se na hidrauličkom i mehaničkom principu. Znatno bolji je hidraulički sustav podizanja i spuštanja vilice, što i potvrđuje činjenica da se ovakvi viličari nalaze u širokoj primjeni. Ovi viličari služe isključivo za prijevoz paletiziranog materijala, standardnih izvedbi težine do 30 kN. Visina dizanja tereta je minimalna, samo za omogućavanje transporta, a iznosi od 100 do 150 mm.

Električni ručni viličari

Prilikom komisioniranja prema principu „čovjek robi“ skladišni radnici najčešće koriste električne viličare predviđene za komisioniranje. Navedeni viličari postižu maksimalnu brzinu istovjetnu brzini ljudskog hoda te su kao takvi veoma sigurni za upotrebu. Omogućavaju skladišnim radnicima podizanje palete do maksimalno tri metra te ujedno omogućava slaganje „sendvič“ paleta i uzdizanje radnika do robe koja se nalazi na višoj razini skladišnog regala uz pomoć sigurnosne košare kako bi se obavilo komisioniranje. Svaki od skladišnih radnika najčešće koriste zadužene električne viličare što omogućava povećanje brzine komisioniranja. Navedeni viličari dolaze u raznim izvedbama, tako komisioner može hodati ispred viličara ili se pak voziti na njemu i tako postizati veću brzinu. Masa ovakvih viličara u pravilu nije veća od jedne tone što omogućava bolju iskoristivost i očuvanje baterije.

Visokoregalni viličari

Visokoregalni viličari koriste se u visokoregalnim skladištima za izuzimanje robe sa skladišnih pozicija na višim razinama. Kada se vrši komisioniranje cijelih paleta, skladišni radnici odnosno komisioneri koriste visokoregalne viličare kako bi dosegnuli tražene palete sa viših razina. Isto tako svaka skladišna zona u zoni komisioniranja nakon što se isprazni zahtjeva popunu, a upravo su za takve popune potrebni visokoregalni viličari kada je u pitanju visokoregalno skladište što u današnje vrijeme nije rijetka pojava. Vozači visokoregalnih viličara komisioniraju uz pomoć ekrana i skenera koji su ugrađeni na same viličare, te su također vođeni WMS sustavom. Visokoregalni viličari razvijaju brzine veće od brzine ljudskoga hoda, te je potrebno obratiti veliku pažnju na sigurnost. Visina krana viličara može dosezati i 15 metara za potrebe vrlo visokih skladišta. Masa ovakvih viličara kreće se u rasponu od 1,5 – 2 tone. Čak jedna trećina mase visokoregalnog viličara otpada na bateriju koja može omogućiti i do 12 sati operativnog rada istim viličarom. Visokoregalni viličar postiže brzine i do 25 km/h, ali zbog sigurnosti u skladišnim objektima njihova se brzina i nerijetko limitira na manje brzine. Kako su navedeni viličari veoma brzi, teško ih je opaziti na vrijeme te kao takvi konstantno emitiraju zvučne i svjetlosne signale. Nosivost ovakvih viličara određuje se dijagramom koji u omjer uključuje visinu i masu dizanja.

 

Promet – Traffic&Transportation, Vol. 29, 2017, No. 1, 57-65

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:502358

 

Oznaka: , , , ,

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*