Proces komisioniranja i njegovo vrednovanje, 2. dio

Prvim dijelom članka ukratko je opisan proces komisioniranja te koja je njegova uloga u cjelokupnom skladišnom poslovanju. Također, opisan je i način vrednovanja samog procesa. Koje su metode i kako su podijeljeni sustavi kod procesa komisioniranja detaljnije će se prikazati ovim, drugim dijelom članka.

PODJELA SUSTAVA KOMISIONIRANJA PREMA VRSTI JEDINIČNOG TERETA KOJI SE IZUZIMA

Komisioniranje prema narudžbi kupca može se vršiti na više načina što se tiče izuzimanja skladišnih jedinica. Tako postoji komisioniranje pojedinačnih artikala odnosno samih proizvoda, komisioniranje kutija izuzimanjem sa palete odnosno izuzimanje cijelih paleta sa skladišnih pozicija.

Komisioniranje pojedinačnih artikala

Kod komisioniranja pojedinačnih artikala odnosno proizvoda vrši se izuzimanje istih iz transportne ambalaže koja se nalazi na paleti na skladišnoj poziciji. Kada postoji veliki broj narudžbi kupaca gdje je potrebno izuzimati pojedinačne artikle nerijetko se koriste polični regali odnosno ladičari.  Oni su načinjeni od malih skladišnih prostora koji služe za pojedinačne artikle kako bi im se što lakše i sigurnije moglo pristupiti.

Komisioniranje kutija

Jedan od najčešćih načina komisioniranja je komisioniranje kutija, odnosno izuzimanje kutije tj. transportne ambalaže u kojoj se nalaze pojedinačni artikli na paleti i određenoj skladišnoj poziciji. Kao i kod komisioniranja pojedinačnih artikala tako i za komisioniranje kutija postoje modificirani i prilagođeni regali za brže i sigurnije komisioniranje. Tako se nerijetko u skladišnim objektima možemo susresti sa protočnim regalima za kutije. Protočni regali za kutije su regali sa malim gravitacijskim valjčanim konvejerima, gdje se proizvodi nalaze u kutijama. Nakon što se kutija izuzme sa skladišne pozicije nova kutija popuni komisionu lokaciju.

Komisioniranje paleta

Pod komisioniranjem paleta podrazumijeva se izuzimanje paleta sa skladišnih pozicija. Palete su uskladištene na paletnim regalima ili su jednostavno odložene na pod na unaprijed određenim paletnim pozicijama. Komisioner prilikom komisioniranja cijele palete dolazi do paletne pozicije na kojoj se paleta prema sustavu nalazi, te je uz pomoć viličara izuzima sa pozicije i otprema prema ukrcajnoj rampi.

 

PODJELA SUSTAVA KOMISIONIRANJA PO PRINCIPU KRETANJA ROBE/KOMISIONERA

Kod komisioniranja postoji nekoliko principa komisioniranja robe prema narudžbi kupca, a sve ovisi o opremljenosti skladišta i skladišnoj politici.

 

Komisioniranje prema principu „čovjek robi“

U komisioniranju prema principu „čovjek robi“ komisioner se kreće, hodajući ili vozeći se na transportnom sredstvu, do pozicije sa koje treba izuzeti robu. Kako se aktivnost izuzimanja najčešće obavlja u prolazima između regala, ova grupa sustava vrlo se često naziva i sustavi „u prolazima“.

Komisioniranje prema principu „roba čovjeku“

U sustavima komisioniranja prema principu „roba-čovjeku“ funkcionira tako da materijal koji treba izuzeti kreće se do komisionera. Mjesto izuzimanja nalazi se na kraju prolaza, pa se ovi sustavi još nazivaju i sustavi „na kraju prolaza“.  Takav princip komisioniranja najčešće koristi automatizirane transportere ili robotske ruke odnosno kranove koji izuzimaju robu sa skladišnih pozicija i dostavlja je do mjesta na kojem skladišni radnik izuzima robu te je slaže na paletu ili transportna kolica.

 

METODE KOMISIONIRANJA

U metode komisioniranja spadaju metode koje određuju sami način i putanju kod komisioniranja.

Diskretno komisioniranje

Jedna osoba prikuplja artikle prema narudžbi. Narudžbe nisu raspoređene prema redoslijedu naručivanja, što znači da se mogu odrađivati u bilo koje doba tijekom radnog vremena. Ovaj je način komisioniranja najčešći zbog svoje jednostavnosti. Prednosti takvog sustava su jednostavnost i smanjena mogućnost pogreške.

Zonsko komisioniranje              

Kod zonskog komisioniranja skladište je podijeljeno na zone pri čemu jedna osoba pokriva pojedinu zonu. Osoba zadužena za pojedinu zonu prikuplja sve artikle u toj zoni, i to za više narudžbi. Nakon toga roba se prikuplja u zoni za konsolidaciju, gdje se slaže prema pojedinoj narudžbi i priprema za otpremu. Svaki operator ispunjava zahtjeve jedne narudžbe (ne više njih istovremeno). Postoje dvije varijante zonskog komisioniranja. Sekvencijalni način podrazumijeva prikupljanje artikala u jednoj zoni unutar nekog vremenskog intervala. Nasuprot tome, simultano prikupljanje podrazumijeva prikupljanje artikala u više zona istovremeno. Zonsko komisioniranje se često koristi, posebno u skladištima sa više vrsta artikala i sa različitim oblicima pakiranja artikala. Da bi se smanjilo vrijeme prikupljanja veće se zone mogu podijeliti u više manjih.

 

Grupno komisioniranje

Kod grupnog komisioniranja jedna osoba prikuplja artikle za više narudžbi istovremeno. Ako se pojedini artikl nalazi na više narudžbi, sa skladišta se podiže ukupna tražena količina koja se zatim raspoređuje prema narudžbama. Na ovaj se način povećava učinkovitost, posebno u komisioniranju artikala u malim pakiranjima. Najučinkovitiji je za narudžbe nekoliko artikala u malim količinama. Povećan je rizik od pogrešaka pri sortiranju te točnosti pri kompletiranju narudžbe.

 

Koji su načini i oprema kod komisioniranja biti će opisano zadnjim, trećim člankom o procesu komisoniranja i njegovom vrednovanju.

 

Promet – Traffic&Transportation, Vol. 29, 2017, No. 1, 57-65

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:502358

Oznaka: , , , , ,

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*