Proces komisioniranja i njegovo vrednovanje, 1. dio

Skladišno poslovanje sadrži četiri glavna procesa od prijema robe u skladište, preko skladištenja i komisioniranja pa sve do otpreme te iste robe iz skladišta. U ovom članku bit će opisan proces komisoniranja koji u većini skladišta slovi kao najzahtjevniji i najskuplji proces.

Proces komisioniranja

Manipulacija i podizanje robe sa skladišta treći je u nizu grupe osnovnih skladišnih procesa. Podizanje robe sa skladišta prema nalogu kupca, odnosno komisioniranje oduzima najveći udio vremena i troškova u skladišnim sustavima što i prikazuje graf 1. Komisioniranje se u skladištu može vršiti na više načina i uz pomoć više sustava što će biti detaljno opisano u idućim člancima. Kako bi se navedeni proces pravilno odvijao, pogodno je koristiti WMS sustav. U Grafikonu 1 su prikazani troškovi skladišnog poslovanja u kojem je vidljivo da komisioniranje u usporedbi s ostalim procesima prema mnogim autorima odnosi 55% ukupnih troškova skladišnog poslovanja.

 

Komisioniranje robe je proces izuzimanja skladišnih jedinica iz skladišnih pozicija na temelju narudžbe ili zahtjeva kupca/korisnika. Ova operacija predstavlja središnji dio protoka roba od dobavljača do kupca. Nakon zaprimanja zahtjeva slijedi podizanje robe sa skladišta. Prema zahtjevu korisnika, u skladištu se najprije nastoji utvrditi mogućnost isporuke tražene robe prema vrsti i količini. Nakon toga slijedi organizacija redoslijeda podizanja robe i izrada potrebne dokumentacije. Podizanje robe (komisioniranje) operacija je tijekom koje se prema zahtjevima korisnika prikuplja roba u skladištu i formira pošiljka spremna za otpremu.

Vrednovanje procesa komisionranja

Kao i kod svih procesa tako i kod procesa komisioniranja postoje razni parametri koji pokazuju razinu kvalitete samog procesa. Čimbenici koji utječu na kvalitetu i vrijeme potrebno za izuzimanje skladišnih jedinica kod komisioniranja su produktivnost, brzina i točnost.

Produktivnost komisioniranja može se provjeriti iz broja izuzetih skladišnih jedinica sa skladišnih pozicija u određenom vremenskom intervalu. Tako se kod komisioniranja pojedinačnih artikala promatra stvaran broj izuzetih komada, kutija ili paleta u jednome satu.

Brzina komisioniranja je vrijeme ciklusa potrebnog za izvršenje samog procesa komisioniranja, odnosno jednog korisnikovog naloga. U vremenski ciklus spada vrijeme od zaprimanja naloga za izuzimanje skladišnih jedinica sa skladišta pa sve do odlaganja palete u otpremnu zonu. Vrijeme potrebno za komisioniranje jednog naloga podijeljeno je na bruto i neto vrijeme komisioniranja. U neto vrijeme spada vrijeme potrebno isključivo za izuzimanje robe sa skladišnih pozicija od početka zaprimanja naloga pa sve do izuzimanja zadnjeg artikla prema nalogu. U bruto vrijeme, uz sve prethodno navedeno spada i vrijeme potrebno za preslagivanje palete, omatanje odnosno osiguravanje palete te vrijeme potrebno za dostavu komisionirane palete na otpremnu zonu.

Točnost je jedan od ključnih elemenata koji utječe na kvalitetu procesa komisioniranja. Kod parametra točnosti vrlo je važno detaljno provjeriti sam nalog kupca, te izuzeti točno onu robu koju kupac zahtjeva. Svaka greška u izuzimanju robe generirat će dodatni trošak u skladišnom poslovanju (višak/manjak/zamjena u distribuciji, povrat, i sl.).

Načini, metode i oprema koja se koristi kod procesa komisioniranja biti će opisani u idućim člancima na temu skladišnog poslovanja.

Izvor:

Promet – Traffic&Transportation, Vol. 29, 2017, No. 1, 57-65

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:502358

 

 

Oznaka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*