Studija lanca opskrbe CEE regije

Voditelj: Roland Berger

Osvrt na prezentaciju:

Prikazani su rezultati studije koja je imala za cilj analizirati utjecaj usklađenosti lanca opskrbe sa strategijom na rezultate kompanije. Studija je obuhvatila CEE regiju, ali kako je istraživanje provedeno i među članovima Udruge, prilikom prezentacije posebna je pažnja posvećena situaciji u Hrvatskoj.

Više od 60% kompanija istraživanih u CEE studiji ima lanac opskrbe usklađen sa strategijom kompanije, tj. za kompanije sa standardiziranim proizvodima lanac opskrbe fokusiran je na efikasnost, dok je  za kompanije s ponudom prema narudžbi fokusiran na fleksibilnost.

Navedene kompanije ostvaruju 4 do 6 posto veći ROA u odnosu na kompanije koje nemaju stratešku usklađenost, a također imaju i bolji ROCE, rast prodaje i EBIT maržu. Za sva kompanije povećava se fokus na Demand Planning & Forecasting, tj. on će u budućnosti biti na drugom mjestu prioriteta, odmah iza smanjivanja troškova.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*